პოსტკვანტური ციფრული ხელმოწერის სქემების შექმნის ინოვაციური მიდგომა

 პოსტკვანტური ციფრული ხელმოწერის სქემების შექმნის ინოვაციური მიდგომა

პროექტის მიზანია შეიქმნას ციფრული ხელმოწერის სქემა ახალი ტექნოლოგიის “Verkle tree”-ს გამოყენებით. სქემას ექნება ხელმოწერის შემცირებული ზომა და ის იქნება უსაფრთხო კვანტური კომპიუტერების თავდასხმების მიმართ. პროექტი დაიწყო 2022 წელს და დასრულდება 2024 – ში.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association