საერთაშორისო სკოლა „კიბერ უსაფრთხოება და ხელოვნური ინტელექტი“

საერთაშორისო სკოლა „კიბერ უსაფრთხოება და ხელოვნური ინტელექტი“

პროექტის ფარგლებში იგეგმება საერთაშორისო სკოლის “კიბერ უსაფრთხოება და ხელოვნური ინტელექტი”-ის დაარსება. სკოლის მიზანია საქართველოში კიბერ უსაფრთხოების და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებების განვითარება, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო კუთხით.
პროექტის ფარგლებში მოწვეული იქნებიან საერთაშორისო ექსპერტები შემდეგი ქვეყნებიდან: ლიტვიდან, რუმინეთიდან, უკრაინიდან, ამერიკიდან, ესპანეთიდან, საფრანგეთიდან.
პროექტის ხანგრძლივობა 4 თვე. პროექტი დაიწყება 01.08.2023 და დასრულდება 30.11.2023.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association