კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების პლატფორმა 5G ფიჭური ქსელებისთვის

კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების პლატფორმა 5G ფიჭური ქსელებისთვის: პროექტის მიზანი იყო, 5G ფიჭური ქსელებისთვის ჭკვიანი კიბერ უსაფრთხოების ფუნქციის შექმნა. პროექტი დაფინანსდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტი დაიწყო 2020 წელს და წარმატებით დასრულდა 2021-ში. 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association