კიბერ განათლების ევროკავშირის ხელშეწყობა (PEU-C-E)

კიბერ განათლების ევროკავშირის ხელშეწყობა (PEU-C-E): პროექტის მიზანია სტუდენტებისთვის, მასწავლებლებისთვის, მშობლებისთვის და მენეჯერებისთვის კიბერ განათლების ევროპული გამოცდილების გაზიარება, რაც გაზრდის ინტერნეტში უსაფრთხოების დონეს მოწყვლადი ახალგაზრდა აუდიტორიისთვის.  პროექტი დაფინანსდა EACEA – ს მიერ. პროექტი დაიწყო 2020 წელს და წარმატებით დასრულდა 2022-ში. 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association