ქალთა გაძლიერება კიბერუსაფრთხოებაში ევროკავშირის გამოცდილებით – WISEC ACADEMY

ქალთა გაძლიერება კიბერუსაფრთხოებაში ევროკავშირის გამოცდილებით – WISEC ACADEMY

პროექტის უპირველესი მიზანია ქალთა IT განათლების განვითარება, განსაკუთრებით კიბერუსაფრთხოების და მონაცემთა დაცვის სფეროებში, ქალთა განათლების ხარისხის გაზრდა საქართველოში ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით და, აკადემიასა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაციის წახალისება. გარდა ამისა, პროექტი მიზნად ისახავს ქალების მიერ მონაცემთა დაცვის საკითხების გაგებას უფრო ფართო სოციალურ კონტექსტში. WISEC აკადემიის ფარგლებში, ორგანიზებული იქნება ევროკავშირის გამოცდილებაზე დაფუძნებული კიბერ უსაფრთხოების ყოვლისმომცველი ინტენსიური სასწავლო პროგრამა სხვადასხვა სეგმენტში მოღვაწე ქალებისთვის (სტუდენტებისთვის, ფართო საზოგადოებისთვის, IT გამოცდილების მქონე სპეციალისტებისთვის). ასევე ჩატარდება კიბერუსაფრთხოების ტრენინგები რეგიონებში მცხოვრები ქალებისთვის მონაცემთა უსაფრთხოების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით. პროექტი დაიწყო 2023 წელს და დასრულდება 2026-ში. დაფინანსების წყარო: Erasmus+ (Jean Monnet Modules). ხანგრძლივობა – 3 წელი.

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association