ვექტორული გრაფიკა – Corel Draw

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა 

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი:
გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის პროექტ მენეჯერი, კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი

სასწავლო კურსის ანოტაცია:
საგანი მსმენელებს შეასწავლის ვექტორული გრაფიკის ძირითად კონცეფციას და საბეჭდი მასალების მომზადებას. მსმენელები მიიღებენ ცოდნას ვექტორული გრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რედაქტორის Corel Draw – ის მეშვეობით. ასევე მსმენელები შეისწავლიან ვექტორულ გრაფიკულ ეფექტებს რამოდენიმე მიმართულებით.

კურსის საფასური: 100 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 60 ლარი

იჩქარეთ, ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association