+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ვექტორული გრაფიკა – Corel Draw

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა 

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი: 

გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის პროექტ მენეჯერი, კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი

სასწავლო კურსის ანოტაცია: 

საგანი მსმენელებს შეასწავლის ვექტორული გრაფიკის ძირითად კონცეფციას და საბეჭდი მასალების მომზადებას. მსმენელები მიიღებენ ცოდნას ვექტორული გრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რედაქტორის Corel Draw – ის მეშვეობით. ასევე მსმენელები შეისწავლიან ვექტორულ გრაფიკულ ეფექტებს რამოდენიმე მიმართულებით.

კურსის საფასური: 100 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 60 ლარი

იჩქარეთ, ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია.

Back to top