+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ჩვენმა გუნდა მოიგო ახალი სამეცნიერო პროექტი

ჩვენმა გუნდა მოიგო ახალი სამეცნიერო პროექტი

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ლიდერებმა გაიმარჯვეს კონკურსში და მოიგეს გრანტი! პროექტის სათაურია „პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფიის სქემის მოდელი“. პროექტის მიზანია პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფიული სქემების ეფექტურობის და უსაფრთხოების გაზრდა.

პროექტის ხანგრძლივობაა 2 წელი. პროექტის ფარგლებში ხელმძღვანელი არის პროფესორ მაქსიმ იავიჩი და გიორგი იაშვილი არის მკვლევარი. წელს ეს არის უკვე რიგით მეორე ლოკალური სამეცნიერო პროექტი. პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-ის მიერ.

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association