საერთაშორისო სტაჟირება SCSA-ში

საერთაშორისო სტაჟირება SCSA-ში

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციაში დღეიდან 2 კვირიან სტაჟირებას გაივლის სატბაიევის უნივერსიტეტის მაგისტრანტი, აზამატ ასილხანოვი.
სტაჟირების ფარგლებში სტუდენტი გაივლის მასტერ-კლასს კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით.
ტაჟირება ხორციელდება ყაზახეთის სატბაიევის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association