CISCO Networking Academy Partner (+995) 595 511 355 / (+995) 591 050 989

Python დაპროგრამების ენა 19:00 – 21:00

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორები: 

მაქსიმ იავიჩი – კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი; კიბერ უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) პრეზიდენტი.

ირაკლი ფირცხალავა – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ლექტორი და Python-ის დეველოპერი.

სასწავლო კურსის ანოტაცია:

Python (პითონი) – მარტივი, მოქნილი და ძალიან პოპულარული პროგრამირების ენა, რომელიც გამოიყენება თანამედროვე პროგრამირების პრაქტიკულად ყველა მიმართულებაში. მისი მეშვეობით შესაძლებელია შეიქმნას ვებ აპლიკაციები, თამაშები, მონაცემთა ანალიზის პლატფორმები, სისტემური ადმინისტრირების ავტომატიზაციის მექანიზმები და მრავალი სხვა. სასწავლო კურსი ფარავს პროგრამისტის ყოველდღიური ამოცანების თემებს და ასევე ხსნის ამ პროგრამირების ენის მრავალ თავისებურებას, რომელიც ხშირად არ არის გათვალისწინებული სასწავლო მასალებში.

რატომ უნდა ვისწავლო პითონი?

აღნიშნული კურსი რეკომენდირებულია მათთვის, ვისაც სურს Python – ის შესწავლა და არ გააჩნია გამოცდილება პროგრამირებაში. შესაძლოა გაინტერესებთ თუ როგორ უნდა მოხდეს სხვადასხვა პროცესების ავტომატიზაცია ან გჭირდებათ მონაცემების მოგროვების და მათ შემდგომი ანალიზის მექანიზმების შემუშავება – Python თქვენი არჩევანია. ეს პროგრამირების ენა გამოიყენება პროგრამული უზრუნველყოფის და ინჟინერიის ფართო ფუნქციონალში, ისეთში როგორიცაა მაგალითად ვიდეო თამაშების შემუშავება, მანქანური სწავლება, მონაცემთა ბაზების მართვა და სხვა. თქვენი მიზნების მიუხედავად, ეს კურსი მოიცავს Python პროგრამირების საჭირო საფუძვლებს, იმისათვის, რომ თქვენ დაიწყოთ პროგრამისტის კარიერა.

რას ისწავლით ამ კურსის ფარგლებში?

კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით Python პროგრამირების ენის კონსტრუქციებს, მონაცემთა ტიპებსა და სტრუქტურებს, ფუნქციებს, ისწავლით ობიექტზე ორიენტირებულ და ფუნქციონალურ პროგრამირებას, გაიგებთ Python – ის რეალიზაციის თავისებურებებს და ასევე ისწავლით ასინქრონულ კოდს. თეორიის გარდა, თქვენ გელოდებათ პრაქტიკული დავალებები, რომლებიც დაგეხმარებათ მიღებული ცოდნის გამოყენებაში და პროგრამირების უნარ-ჩვევების გაღრმავებაში. კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ მიღებული გამოცდილების გამოყენებას სხვადასხვა სირთულის პროექტების რეალიზაციისთვის.

კურსის განრიგი:

მეცადინეობა დაიწყება 30.06.2022 და ჩატარდება ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 19:00 – 21:00 საათამდე.

კურსის საფასური: 200 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 150 ლარი – გაიგეთ მეტი წევრობის შესახებ

კურსი ჩატარდება დისტანციურად! 

 

შეხვედრა 1.
რატომ Python-ი ? შესავალი Python-ში; როგორ მუშაობს Python-ი ? პირველი
სკრიპტი; არითმეტიკული ოპერაციები; ცვლადები Python-ში; მთელი
რიცხვები; წილადი რიცხვები; სტრიქონები; Input;

შეხვედრა 2.
If-else, elif; განშტოების პროგრამები; შემთხვევითი/ფსევდო შემთხვევითი
რიცხვები;

შეხვედრა 3.
იტერაცია; for ციკლი; while ციკლი; ციკლის წყვეტის და გაგრძელების
მეთოდები;

შეხვედრა 4.
სტრიქონები; სტრიქონებთან მუშაობა;

შეხვედრა 5.
ფუნქციების იმპლემენტაცია და განმარტება; არგუმენტები ფუნქციაში;
ლოკალური და გლობალური ცვლადები; ფუნქციის არეები;

შეხვედრა 6.
ფაილებთან მუშაობა; სიები; ოპერაციები სიებზე;

შეხვედრა 7.
კორტეჯები (TUPLES); ლექსიკონები; ოპერაციები კორტეჯებზე და
ლექსიკონებზე;

შეხვედრა 8.
try – except ბლოკი; შეცდომების მართვა და მისი გამოწვევა; Exeption კლასი;
როგორ შევქმნათ საკუთარი Exeption კლასის მემკვიდრე; ოპერატორების
გადატვირთვა;

შეხვედრა 9.
კლასები: შესავალი; კლასების მაგალითები; გარემოს ხედვა კლასებზე;
კლასებში მეთოდების დამატება; ინტეჯერების სიმრავლე (კლასის
მაგალითი);

შეხვედრა 10.
Pyplot; გრაფიკები; გრაფიკებთან მუშაობა; სიმულაცია; შესავალი Tkinter-ში;

სხვა კურსები

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association