ტრეინინგ ცენტრი

ასოციაციის მიერ რამოდენიმე მიმართულებით ტარდება სპეციალური ტრეინინგები, აღსანიშნავია, რომ კიბერ უსაფრთხოება ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს.

ახლო მომავალში დაგეგმილი ტრეინინგები:

  • შესავალი კიბერ უსაფრთხოებაში
  • გამოყენებითი უსაფრთხოება
  • პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
  • კრიპტოგრაფია
  • დაპროგრამება Python-ის გამოყენებით

ჩატარდება როგორც დაწყებითი დონის, ასევე გაძლიერებული და სპეციალური დანიშნულების კურსები. აგრეთვე იქნება ორგანიზებული ტრეინინგები უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობით, რომლებიც გააზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას და მუშაობის მეთოდებს. ტრეინინგს მონაწილეები წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებენ სერტიფიკატებს, აგრეთვე ექნებათ  კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობის გაგრძელების პერსპექტივა, რაშიც ასოციაცია თავად შეუწყობს ხელს. 

ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგები ორიენტირებულია კიბერ უსაფრთხოების დარგში ახალი სპეციალისტების მომზადებაზე. 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association