დიანა პოპოვა

Director

განათლება: 2001-2005 წწ სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტზე.
2013 წელს ბუღალტერთა მომზადების ცენტრში დაამთავრა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა. ამავე წელს შეისწავლა ბიზნესის მართვისა და ფინანსური აღრიცხვის პროგრამა FINA.
ამჟამად სწავლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე, კიბერ უსაფრთხოების მიმართულების სამაგისტრო პროგრამაზე.
სამუშაო გამოცდილება:
2012-2014 წწ International training school-ში მუშაობდა მათემატიკის მასწავლებლად, 2012-2014 წწ მუშაობდა შპს „მაქსიტოპ“-ში ბუღალტრის თანაშემწის პოზიციაზე, 2014-2016 წწ კი ბუღალტრის პოზიციაზე. 2015-2016 წწ შპს „გზა 2006“-ში იყო ფინანსური მენეჯერი.
2017-2018 წწ მუშაობდა მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმში ფონდების მცველის პოზიციაზე.
2018 წლიდან დღემდე მუშაობს ააიპ სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციაში, 2023 წლიდან იკავებს დირექტორის თანამდებობას.
2020 წლიდან დღემდე ჩართულია უამრავ სამეცნიერო პროექტში, რომლების ძირითადი თემატიკა არის პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფია და 5G უსაფრთხოება.
არის რამდენიმე სამეცნიერო სტატიის ავტორი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association