გიორგი ახალაია

Researcher

გიორგი ახალაია არის კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორი (დისერტაცია: „5G ქსელების უსაფრთხოების ფუნქციის დიზაინი მანქანური სწავლების გამოყენებით“). გიორგიმ დაიცვა მაგისტრის ხარისხი კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში (პროგრამა: IT Management). ის არის კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი ( მიმართულება – კიბერუსაფრთხოება) და SCSA-ს ის ტექნიკური დირექტორი და კიბერუსაფრთხოების ტრენერი.
გიორგი იყო DefCamp2022-სა და DeepSec2022-ის მთავარი მომხსენებელი. არის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების აქტიური მონაწილე. 2014 წლიდან ჩართული იყო დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში სამეცნიერო კვლევებში, ხოლო 2016 წლიდან ბ-ნი ახალაია დაწინაურდა საქართველოს სამეცნიერო გეოდეზიის ქსელის ხელმძღვანელად. ის პასუხისმგებელია ონლაინ და მონაცემთა სერვერების მართვასა და შენარჩუნებაზე, მონაცემთა შეგროვებასა და დამუშავებაზე, ასევე დეპარტამენტის სერვისებისა და პერსონალის განახლებასა და განვითარებაზე.
2019 წელს გიორგი ჩართული იყო სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში. ამჟამად ის არის უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული IT სისტემის ადმინისტრატორი სეისმური ქსელის გაფართოების პროექტში კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (პროექტი 7 ქვეყანას შორის), რომელიც დაფინანსებულია აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტის მიერ. 2020 წელს მოიპოვა საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სადოქტორო ფონდი. პროექტის სახელწოდებაა „5G ქსელის უსაფრთხოება“. ამ ფონდის ფარგლებში შეიქმნება მიკრო 5G ლაბორატორია უსაფრთხოების ახალი ფუნქციების შესამოწმებლად და დასანერგად. გიორგი არის კიბერუსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი და აქტიურად არის ჩართული კავკასიის კიბერუსაფრთხოების ცენტრში, CST, რომელიც არის Bit Sentinel-ის ოფიციალური წარმომადგენელი რეგიონში. გიორგი არის საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატიის ავტორი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association