+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ფინალური პროექტი

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ანოტაცია

ფინალური პროექტის ფარგლებში სტუდენტები გამოიყენებენ სპეციალიზაციის  საგნების გავლის დროს მიღებულ ცოდნას. ფინალური პროექტი მოიცავს პრაქტიკულ საკითხებს კიბერ უსაფრთხოების სხვადასხვა მიმართულებებიდან. პროექტის მსვლელობისას სტუდენტები გაიყოფიან ჯგუფებად სპეციალური დავალებების შესასრულებლად. ფინალური პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი მიიღებს სპეციალიზაციის სერტიფიკატს 

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association