+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

გამოყენებითი უსაფრთხოება

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

კურსის ანოტაცია

საგანი მსმენელებს შეასწავლის თუ როგორ უნდა გამოიყენონ უსაფრთხოების ძირითადი მექანიზმები პრაქტიკაზე. აგრეთვე, საგანი შეასწავლის მსმენელებს თუ როგორ უნდა შეაფასონ ცალკეული უსაფრთხოების სცენარი და რა უნდა გაითვალისწინონ ან/და მოიმოქმედონ სხვადასხვა კიბერ საფრთხეების წინაშე. ასევე კურსის ფარგლებში იქნება განხილული IoT-ს უსაფრთხოება და IoT მოწყობილობებზე განხორცლიელებული თავდასხმები და მათი პრინციპები. საგნის საშუალებით მსმენელები შეისწავლიან კიბერ უსაფრთხოების განსხვავებული მექანიზმების მუშაობის პრინციპს და მათი პრაქტიკაზე გამოყენების გზებს.

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association