+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

შეღწევადობის ტესტირება

ლექტორი:

კურსის ანოტაცია

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა სისტემების დეტალურ ანალიზს და ამ სისტემებში უსაფრთხოების სუსტი წერტილების დადგენას. ასევე, კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან აღმოჩენილი უსაფრთხოების სუსტი წერტილების გამოყენებით სისტემებში შეღწევას. 

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association