პროგრამირება Python – ზე

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი წარმოადგენს დაპროგრამების მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე, დინამიური და მულტიპარადიგმული ენა „პითონი“. რომელიც თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორინეტირებულ , პროცედურულ ფუნქციონალურ და იმპერატიულ პროგრამირებას.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association