+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

პროგრამირება Python – ზე

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი წარმოადგენს დაპროგრამების მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე, დინამიური და მულტიპარადიგმული ენა „პითონი“. რომელიც თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორინეტირებულ , პროცედურულ ფუნქციონალურ და იმპერატიულ პროგრამირებას.

Back to top