+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

სამეცნიერო-პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალი

სამეცნიერო-პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალი

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციამ (SCSA) გამოაქვეყნა პირველი კიბერ უსაფრთხოების სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი. 10.2.2017-ში გამოქვეყნდა ჟურნალის პირველი ნომერი. ინფორმაცია ამის შესახებ იყო გავრცელებულია მედიაში , “Cyber Kvira” 

Back to top