მატარებლის მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდის ახალი მეთოდი ბოჭკოვანი ოპტიკური სარკინიგზო სქემების ბაზაზე

მატარებლის მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდის ახალი მეთოდი ბოჭკოვანი ოპტიკური სარკინიგზო სქემების ბაზაზე: პროექტის მიზანი იყო რკინიგზის ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდა შესაბამისი სარკინიგზო სქემების შემუშავების გზით.  პროექტი დაფინანსდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტი დაიწყო 2019 წელს და წარმატებით დასრულდა 2022-ში. 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association