+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ვებ ტექნოლოგიები II

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი წარმოადგენს დაპროგრამების მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე და დინამიური “PHP”, რომელიც თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორინეტირებულ და პროცედურლ პროგრამირებას.

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association