+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

სამეცნიერო პროექტები

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაცია აქტიურად მუშაობას როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებზე. აქტიურად თანამშრომლობს უცხოელ ექსპერტებთან

თანამშრომლობა ხორციელდება არამარტო კონკრეტულ მეცნიერებებთან, არამედ ორგანიზაციებთანაც, ამის ნათელი მაგალითი არის თანამშრომლობა უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ უნივერსიტეტთან – ტარას შევჩენკოს კიევის ნაციონალურ უნივერსიტეტთან. გარდა მრავალი კონფერენციებისა, ზემოაღნიშნულ დაწესებულებასთან განხორციელდა ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალის გამოშვება, რომლის შექმნის და განვითარების პროცესში აგრეთვე ჩართულია პოლონეთის ტექნიკური აკადემია.

1. პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფია –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი, რომელიც განხორციელდა ასოციაციის გუნდის წევრების მიერ. პროექტი წარმატებით მიმდინარეობდა 2016 წლიდან, მიღებულია გარკვეული შედეგები, რომელიც გავრცელებულია მსოფლიო კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტებთან, აგრეთვე ინფორმაცია გავრცელებულია თემატურ საერთაშორისო ჯგუფებში. პროექტი წარმატებით დასრულდა 2018 წლის იანვარში, მიღებულია შედეგი ახალი პოსტ-კვანტური კრიპტოსისტემის სახით.

2. ციფრული ხელმოწერების სქემები პოსტ-კვანტური ომისათვის – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და უკრაინაში ტექნოლოგიების და მეცნიერების ცენტრის მიერ დაფინანსებული საერთო საგრანტო პროექტი, რომელიც ასევე ხორციელდება ასოციაციის გუნდის წევრების მიერ. პროექტის შედეგად მივიღებთ ციფრულ ხელმოწერის სქემას, რომელიც იქნება ეფექტური და უსაფრთხო, და მისი გამოყენება იქნება შესაძლებელი პოსტ-კვანტურ ეპოქაში. პროექტზე მუშაობა დაიწყო 2017 წლის ივლისში და წარმატებით დასრულდა 2019 წელს.

3. შემთხვევითი რიცხვების გენერატორები კრიპტოგრაფიისთვის – პროექტის მიზანია შეიქმნას ეფექტური და უსაფრთხო ახალი შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი. პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ. პროექტი დაწყებულია 2019 წელს და უნდა დასრულდეს 2021-ში.

4. ეფექტური პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფიის სქემის მოდელი – პროექტის მიზანია პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფიული სქემების ეფექტურობის და უსაფრთხოების გაზრდა. პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტი დაიწყო 2019 წელს და დასრულდება 2021-ში. 

5. კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების საბავშვო უნივერსიტეტი – პროექტის მიზანია საქართველოს სკოლის მოსწავლეებში კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებების განვითარება, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო კუთხით. პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტი დაიწყო 2020 წელს და დასრულდება ამავე წელს. 

6. კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების პლატფორმა 5G ფიჭური ქსელებისთვის – პროექტის მიზანია, შეიქმნას ჭკვიანი კიბერ უსაფრთხოების ფუნქცია 5G ფიჭური ქსელებისთვის. პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტი დაიწყო 2020 წელს და დასრულდება 2021-ში. 

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association